Odborná způsobilost

Zkouška odborné způsobilosti – základní stupeň

Splnění zkoušky je dle Zákona č.38/2004 Sb. povinné pro každého pojišťovacího zprostředkovatele. Cílem zkoušky je prokázání znalostí odborného minima potřebného k výkonu činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů. Nutným dokladem pro registraci pojišťovacího zprostředkovatele u České národní banky je Osvědčení o úspěšném složení zkoušky.

Česká pojišťovna na základě povolení Ministerstva financí organizuje Zkoušky odborné způsobilosti - základní stupeň pro své pojišťovací zprostředkovatele a to bezprostředně po nástupu. Zároveň po úspěšném složení zkoušky vystaví Osvědčení a zajistí registraci pojišťovacího zprostředkovatele u České národní banky.

Jak se připravit na zkoušku?

Studijní materiály
Odborný tým České asociace pojišťoven zpracoval studijní materiál k samostudiu. Dokument obsahuje úplný seznam otázek ke zkoušce odborné způsobilosti.

Cvičné elektronické testy
Každý zájemce o pojišťovacího zprostředkovatele si může vyzkoušet elektronický zkušební test a ověřit si tak svoji přípravu na Zkoušku odborné způsobilosti.

Postup jak cvičný test vyplnit včetně hodnocení úspěšnosti testu
Další užitečné odkazy

Platnost zkoušky

Zkouška odborné způsobilosti má platnost 5 let. Po vypršení této lhůty vyplývá ze zákona povinnost absolvovat doškolovací kurz, a to nejpozději do 6-ti měsíců od uplynutí doby platnosti. Následně je nutné dodat České národní bance Doklad o recertifikaci,jinak má právo registraci ukončit. Je na odpovědnosti každého pojišťovacího zprostředkovatele, aby si po 5-ti letech zajistil obnovení zkoušky odborné způsobilosti.